Balandor palvelut tarjooman tarkistus

Tarjooman tarkistus

Tarjooman tarkistus auttaa löytämään ne vivut, joiden avulla tuote- ja palvelutarjoomasi viritetään helpoksi markkinoida, myydä, ostaa, ottaa käyttöön, käyttää, tukea, ylläpitää ja kehittää. Kun saavutat helppouden uudet tasot, liiketoimintasi skaalautuu aivan uudella tavalla.

Tyypillisiä lausahduksia, kun tarkistukselle on aihetta:

  • Valitsemmeko kehitettäväksi juuri oikeita asioita?

  • Miksi asiakkaamme eivät innostu tuotteestamme?

  • Myynnistä kerrotaan, että tuote on vaikeasti ymmärrettävä.

  • Miten tuotehallinnan onnistumista voitaisiin mitata?

  • Asiakkaiden toiveet pitää saada paremmin roadmapille.

  • Kilpailu kiristyy. Miten erotumme eduksemme?

  • Meidän tarjooma on niin hyvä, ettei siinä ole mitään parannettavaa.

Tavoite:

Selvitä, löytyykö asiakkaan tuote- ja palvelutarjoomasta osa-alueita, joita kehittämällä voidaan tehostaa toimintaa tai lisätä myyntiä.

Toteutustapa:

Kokonaisvaltainen ”360×360 -katsaus” asiakkaan tarjoomaan. Mahdollinen myös etätyönä. Löydösten ja ehdotusten raportointi kasvokkain.

Kalenteriajan tarve:

Yksi ketterä pyrähdys (1-2 kalenteriviikkoa). Tarkistettavat osa-alueet: tuotteet, palvelut, prosessit, mittarit, työkalut, tuotestrategia, organisaatio, ihmiset, osaaminen.

Suositeltavat osallistujat:

Tarkistettavien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnan, tuotehallinnan, myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen ja asiakaspalvelun avainhenkilöt tai valittu osajoukko.

Ajankäyttö:

Asiakas: n. 4-8h / osallistuja riippuen toteutustavasta

Balandor: n. 8-20 h

Toteutusvaihtoehdot ja hinnat:

Pikatarkistus etänä + palaute kasvokkain: 1000€

Normitarkistus kasvokkain (1 päivä): 1500€

Laaja tarkistus kasvokkain (2 päivää): 2500€

Tulokset Sinulle:

Varaa ilmainen kartoituskäynti: