Menestys vai mahalasku? Chasm-malli auttaa, mutta selvitä ensin nämä kaksi asiaa.

Selviääkö start-up-yritys, menestyykö tuoteinnovaatio? Tuleeko menestys vai mahalasku?  G.A. Mooren chasm-malli (Crossing the Chasm) auttaa start-up-yrityksen tai uuden teknologiainnovaation matkaa asiakassegmentin hurmaamisesta seuraavaan. Mallissa kohdemarkkina on jaettu neljään asiakassegmenttiin: varhaiseen markkinaan, varhaisenemmistöön,  myöhäisenemmistöön ja hitaisiin omaksujiin. Varhainen markkina on tapana jakaa edelleen kahteen ryhmään: innovaattoreihin ja varhaisomaksujiin. Mooren tunnetuimman kirjan ja chasm-mallin nimi tulee [...]